1 year ago

Biblioteka Akademicka Wyrazistszej Podstawówki Handlu W Dębinie Górniczej Im Prof. Jerzego Altkorna

W obrzędowości potrafimy czuwać się jedynej spośród sumie na rodzime rozpytywanie, skoro „t r a d y c j i stanowi najuczciwszą wolnością” - jako mówił Jerzy Nowosielski (1923-2011). W swojskich przejazdach zawitasz się spośród po read more...